Search for media from: "IMG_ PLAY"

Interne misligheter (engelsk)

From  IMG_ PLAY 10 Months ago 15 views

Adgangskontroll Posthuset (engelsk)

From  IMG_ PLAY 10 Months ago 26 views

Ran kjøretøy (engelsk)

From  IMG_ PLAY 10 Months ago 27 views

Adgangskontroll sjåfører (svensk)

From  IMG_ PLAY 10 Months ago 26 views

Ran av kjøretøy (svensk)

From  IMG_ PLAY 10 Months ago 45 views

Adgangskontroll terminal (svensk tekst)

Alle medarbeidere er bidragsytere til å verne om egen og andres sikkerhet, kundenes og konsernets verdier. Dette innebærer at uvedkommende ikke skal slippes inn i lokalene og kunnskap om…

From  IMG_ PLAY A year ago 21 views

Adgangskontroll terminal (norsk tekst)

Alle medarbeidere er bidragsytere til å verne om egen og andres sikkerhet, kundenes og konsernets verdier. Dette innebærer at uvedkommende ikke skal slippes inn i lokalene og kunnskap om…

From  IMG_ PLAY A year ago 113 views

Interne misligheter (norsk tekst)

I Posten og Bring har vi nulltoleranse for kriminelle handlinger begått av medarbeidere. De som velger våre tjenester har tillit til at pakker, brev og gods kommer hel og helt frem til…

From  IMG_ PLAY A year ago 147 views

Adgangsskontroll Posthuset (norsk tekst)

Tyveri, sabotasje og terror er alle eksempler på kriminalitet som kan ramme Posten og Bring. God adgangskontroll er med på å beskytte medarbeidere våre egne og kundenes…

From  IMG_ PLAY A year ago 808 views

Fallulykker ved levering av post

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er distribusjon.

From  IMG_ PLAY 3 Years ago 652 views