Search for tag: "motorsykkel"

#Rutami: Stockholm

Med lasteboks på motorsykkelen er Urban høyt og lavt i Stockholm sentrum, hvor han leverer ekspress-sendinger.

From  Tore Oksnes 8 Months ago 140 views