Search for tag: "sommerkampanje 2015"

Resultatfremleggelse Posten Norge 2015

Presentasjon av foreløpig årsresultat for Posten Norge AS ved konsernsjef Dag Mejdell og CFO Tone Wille. 19.februar 2016 kl 08.30

From  kyrre.holstad@posten.no 3 Years ago 238 views

Fallulykker ved levering av post

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er distribusjon.

From  IMG_ PLAY 4 Years ago 700 views

Truckkjøring på terminal

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er truckkjørere på terminaler.

From  lk@img.no 4 Years ago 750 views

Gående blant truckkjørere

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er truckkjørere på terminaler.

From  lk@img.no 4 Years ago 447 views

Flytting av containere

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er medarbeidere på postkontor.

From  lk@img.no 4 Years ago 581 views

Åpning av containerdører

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er medarbeidere på postkontor.

From  lk@img.no 4 Years ago 323 views