Search for tag: "sommerkampanje 2015"

Fallulykker ved levering av post

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er distribusjon.

From  IMG_ PLAY 3 Years ago 678 views

Truckkjøring på terminal

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er truckkjørere på terminaler.

From  lk@img.no 3 Years ago 723 views

Gående blant truckkjørere

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er truckkjørere på terminaler.

From  lk@img.no 3 Years ago 439 views

Flytting av containere

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er medarbeidere på postkontor.

From  lk@img.no 3 Years ago 569 views

Åpning av containerdører

HMS sommerkampanje 2015. Målgruppen for denne filmen er medarbeidere på postkontor.

From  lk@img.no 3 Years ago 310 views