Search for tag: "årsrapport"

Bærekraftige byer og samfunn

Dette målet handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

From  Tore Oksnes 123 plays