Search for tag: "eldst"

Eldst og yngst i konsernet

Rebecca Husom (21) på Hamar er vår yngste medarbeider med fast arbeidsforhold. Vår eldste medarbeider er 72 år og kjører lastebil i Lofoten. Everardus van Houten vil…

From  Tore Oksnes 336 plays