Search for tag: "likestilling"

Tones vlog #58: Kvinnedagen 8. mars

Likestilling er en fundamental forutsetning for bærekraftig verdiskapning. For oss i Posten har likestilling, mangfold og inkludering vært et viktig tema i mange år.

From  Tore Oksnes 176 plays

Postbud i skjørt

Postrevyen 1967 om kvinner i ombæringen.

From  [email protected] 105 plays