Search for tag: "pakkevolum"

Tones vlog #60: Julerush i april

Julerush i april er ikke vanlig, men nå opplever vi svært store pakkevolumer på nivå med julerushet.

From  Tore Oksnes 534 plays