Search for tag: "bærekraft"

Bring Sverige "Gröna val - Paketombud"

Håndballprofiler i Sverige promoterer "Summen av alle ting"

From  Petter Sørnæs 18 plays

Bærekraftige byer og samfunn

Dette målet handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

From  Tore Oksnes 145 plays

Innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur handler om å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

From  Tore Oksnes 175 plays

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

From  Tore Oksnes 270 plays

Posten og Bring + bærekraft = sant

For Posten Norge handler bærekraft om langsiktig levedyktighet, og vi har jobbet systematisk med bærekraft siden 2010.

From  Tore Oksnes 445 plays

Tones vlog #39: Rik på mangfold

Rik på mangfold - en arbeidsplass for alle er et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp, fagforbund og arbeidsplasse, hvor ledelse og fagforening samarbeider for å fremme en inkluderende og…

From  Tore Oksnes 196 plays