Search for tag: "digipost"

Digipost - Forenklet kontorpost fra egen PC

From  Petter Sørnæs 65 plays

Nå kan du enkelt signere dokumenter elektronisk

Signeringstjenesten er en felles tjeneste for private bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. Den gjør det enkelt å innhente e-signaturer på en trygg, rask og effektiv…

From  Tore Oksnes 366 plays

Digipost Hackday

Digipost Hackday er et heldagsarrangement hvor interne og eksterne programmerere møtes for å gjøre Postens tjenester bedre.

From  Tore Oksnes 29 plays