Search for tag: "halvårsresultat"

Presentasjon av halvårsresultat 2022

Posten Norge AS fremlegger halvårsresultat og resultatene for 2. kvartal 2022, fredag 26. august klokken 09:00 i Posthuset.

From  kyrre.holstad@posten.no 350 plays

Presentasjon av halvårsresultat 2021

Konsernsjef Tone Wille presenterer resultatet for Q2 og første halvår 2021. Denne gangen har konsernsjefen med seg konserndirektør i divisjon E-handel og logistikk, Per…

From  Tore Oksnes 321 plays

Presentasjon av halvårsresultat 2020

Konsernsjef Tone Wille legger frem halvårsresultat for 2020, og direktør verdikjedeutvikling Gunnar Inderberg, presenterer omstillingen til postdistribusjon annenhver dag.

From  Tore Oksnes 102 plays

Presentasjon av årsresultat 2019

Posten Norge AS fremlegger foreløpig årsresultat og resultat for fjerde kvartal 2019.

From  Tore Oksnes 312 plays

Presentasjon av halvårsresultat 2019

Konsernsjef Tone Wille oppsummerer halvåret og CFO Irene Egset presenterer resultatutviklingen per segment.

From  Tore Oksnes 221 plays

Presentasjon av årsresultat 2018

Posten Norge AS fremlegger foreløpig årsresultat og resultat for fjerde kvartal 2018.

From  Tore Oksnes 292 plays

Presentasjon av halvårsresultat 2018

Posten Norge AS fremlegger halvårsresultat og resultatene for 2. kvartal 2018.

From  Tore Oksnes 679 plays

Presentasjon av å̊rsresultat 2017

Tone Wille og Eli Giske presenterer kvartalsrapport for Q4 og foreløpig årsresultat for 2017.

From  Tore Oksnes 290 plays

Presentasjon av halvårsresultat 2017

Presentasjon av halvårsresultat og Q2 2017.

From  Tore Oksnes 379 plays