Search for tag: "rfid"

Norges smarteste pakke (RFID)

Norges smarteste pakke inneholder en chip i adresseetiketten og mottaker kan enkelt spore pakken underveis. Denne filmen kan brukes for å presentere RFID-løsningen til Posten.

From  Tore Oksnes 5,969 plays